Óvodánk-örömök...

2021.02.18

Festés- zenei inspirációval címmel pályázatot nyertünk!

Szeretnénk megosztani veletek örömünket, hiszen olyan ritkán adódik, hogy anyagi támogatást kap egy óvoda, azért, hogy a tehetséggondozás terén bővíteni tudja eszköztárát!

2020-ban az EMMI pályázatot írt ki A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatására. Óvodánk sikeresen vett részt ezen a pályázaton, amire 500.000 Ft támogatást kapott. Két tehetséggondozó műhelyben tevékenykedünk. A szokásőrző népi dramatikus játékokkal foglalkozunk az egyik műhelyben, a másik műhelyünk a képzőművészet területén nyújt lehetőséget a tehetségígéretek kibontakozásában. Mindkét műhelyben a legfontosabb, hogy támogassuk az 5-6 éves gyermekek érzelmi intelligenciáját, értékeket adjunk át, akár terápiás módszerrel! A támogatott programunknak, Festés-zenei inspirációval, címet adtuk. Egy rövid összefoglalóban olvashattok, a "miértekről", a "hogyanokról" vagyis a magáról a programról és a céljáról.


Képzőművészeti Önfejlesztő Alkotó Program. Festés- zenei inspirációval - ezt a címet választottuk az új tehetségfejlesztő programunknak. Egyik leendő feladata és célkitűzése: a kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. Feladatunk felismerni a kreatív gyermekeket, ösztönözni, motiválni kreativitásukat, kielégíteni szükségleteiket: megismerési, elfogadási, alkotási vágyukat. Törekedünk a harmonikus fejlesztésre. Segítjük fejlődésüket a különböző helyzetekben az általános kreatív nevelés eszközeivel. E kritériumoknak megfelelve építettük fel az új komplex tehetségprogramot.

Miért a festés? : A festés a finommotorikának, az agyféltekék összehangolásának leghatékonyabb fejlesztője. A gyerekek a festés során különböző technikai elemeket és eljárásokat sajátítanak el. Festés során a hangzó élmény átalakul vizuális élménnyé. A hallási, mozgási, nyelvi, képi önkifejezés gyökerei egymásba kapaszkodva küldik a szellemi táplálékot a fejlődő gyermek számára. Az alkotás közben hallgatott zene erősen hat a képzelőerőre és fejleszti az improvizációs készséget is. A ritmusok és harmóniák segítségével a nagy és a finommozgás fejlődése érhető el. A zene javítja a közérzetet, a koncentrációt és segítséget jelent a figyelemfejlesztésben. A bemutatott képzőművészeti alkotások megfigyelése során fejlődik szín, forma és vizuális térérzékük, képi-plasztikai kifejezőképességük, komponáló, térbeli tájékozódó és rendezőképességük, a szép iránti nyitottságuk, igényességük. A komplex művészeti program segíti a gyermekek képi gondolkodásának fejlődését, az élmény- és a fantáziavilág gazdagodását. Bizalmat ösztönző, biztonságos környezetet teremtünk. Értékelésmentes, teljes elfogadáson alapuló közös alkotások létrehozása a cél, melyekben minden gondolat helyes és az összes megvalósítási módnak létjogosultsága van. A gyermekek belső világát ismerjük meg a festésen keresztül, mivel ecsetvonásuk ebben a korban érzelem fókuszú. A művészi tevékenység lehetőséget nyújt a megterhelő élmények feszültségeinek levezetésére az élmény más szinten való megfogalmazása által. Az alkotás öröm, oldja a szorongást és lehetővé teszi, hogy a gyermek önmagát aktív cselekvőként és hatni képes személyként élje meg. A kiscsoportos forma intenzívebb részvételt tesz lehetővé. Az alkotáshoz kapcsolódó zene képes fejleszteni az empátiás és a szociális érzéket. Jótékony hatással van a gondolkodás, a kreativitás az önmegvalósításban és az én-erő fejlesztésében. A komplex művészeti program terápiaként is alkalmazható a speciális nevelést és a sajátos nevelést igénylő gyerekek esetében. Lehoczky Krisztina szentendrei festőművész és művészetterapeuta szülőként ismerte meg a Bimbó utcai Tagóvoda néphagyományéltető programját. Mint festőművész és művészetterapeuta úgy érezte, hogy festéssel, önkifejezésből fakadó alkotás létrehozásával könnyebb azonosítani a szunnyadó tehetségeket. A befogadó formában a kész művészeti alkotás által keltett érzések, hatások átélése, feldolgozása a terápia során segíthet a sajátos nevelést igénylő gyermekeknek is. Amiben számítunk az együttműködésére az a gyermekek motiválása kreativitásukban a megfelelő eszközökkel és technikákkal. Számítunk rá alkotó, teremtő folyamat, bizalmat ösztönző és biztonságos környezet megteremtésében, újszerű módszerek alkalmazásában. Illetve segítségünkre van, új komplex, fejlesztő program kialakításában, mely során a térbeli- vizuális fejlesztéshez kapcsolja a zeneiséget és az öntudati megerősítést. A pedagógusokkal együtt állítottuk össze a programot, amely témájában kapcsolódik az éves nevelési tervhez.

A programban tizenkét kisgyermek vesz rész, akik között sajátos nevelést igénylő gyermekek is vannak. A foglalkozások heti egy alkalommal történnek. A programot egy évre terveztük, de a járványhelyzet miatt csak januárban tudtuk beindítani, ami a tanévben már csak 13 foglalkozást jelent. Tervezzük még a múzeumlátogatásokat, minden a korlátozások enyhítésétől függ! Számunkra a legnagyobb ajándék, hogy kiváló minőségű eszközökkel, a témához kapcsolódó komolyzenei CD-kel, szárító állvánnyal és még sok praktikus eszközzel gyarapíthattuk műhelyünket.

Pályázatot írni nem könnyű dolog, ezt mindnyájan tudjátok! Lehetőséget kapni a minőségi munkavégzéshez nagyon jó! A gyerekek alkotását látva azt tudom mondani, hogy megérte a sok-sok ráfordított idő és a vele járó izgalom.


Simon Péterné, Kati

Tehetséggondozó munkaközösség vezető

Szentendre, Bimbó utcai, Néphagyományőrző Mester Óvoda

Készítsd el weboldaladat ingyen!